Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2014

daveouthate
19:46
5993 9bd4 390
Reposted byglupiesoupoutlinetiredeveryday
daveouthate
19:44
5974 ac30 390
Reposted byzamulaszamieBananaRamathtwins4everAstralEmeraldkajkaluxksiegowiimarynarzerugiaoutlinesucznikcornisanonimowaairwaveKurkaWyluzujxannabelleeatglitterrignoratiiondysmorfofobiaqlaumaxdelRayoimitacjejannetpierdolonydeadlyprzekletanothingnessesperalblueswrite-url-hereatrantadaligirlwastelandpiehusnuttportecreationphilmacflyoctobrianachorerazgubilamsieElodjapatrzpodnogimusicismyboyfriendnoirfaerysdusielecckotficacallmeirresponsiblepervkingnadgodzinyxmoshixvertheerbanshetacolatawysokoszszszchowchowtoskalatteakyszpartyhardorgtfowakemeupxserenitelatenightstoriesIamdoneherecatwoman69stellina43
daveouthate
19:44
5964 79ed 390
daveouthate
19:43
5944 9e70 390
Reposted bygivemyheart givemyheart
daveouthate
19:30
4490 e2a8 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoutline outline
daveouthate
19:30
Reposted fromfapfapfap fapfapfap viaoutline outline

July 08 2014

daveouthate
18:50
9626 5919
Reposted fromoutline outline

July 06 2014

daveouthate
09:26
Play fullscreen
Nie wiesz o mnie nic, nie bierz mnie za wzór,
nie chcesz ze mną być, nie jestem ze snu...
Reposted byoutline outline

July 04 2014

daveouthate
09:02

July 03 2014

daveouthate
19:51
4532 9712 390
Reposted byangry-mushroom angry-mushroom
daveouthate
19:25
3438 bfcf 390
Reposted byoutlineokiemnieogarniesz
daveouthate
13:57
Tak trudno się podnieść, tak ciężko wstać, gdy tyle wspomnień nie daje spać..
— Na pół.
Reposted fromoutline outline
daveouthate
07:52
6701 5c62 390
Reposted fromleukopenia leukopenia viapaprikasauce paprikasauce
daveouthate
07:48

Na spędzenie ze sobą „całego życia” mają tak naprawdę szansę ci, którzy spotykają się odpowiednio późno.

 

— 188 dni i nocy / Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromkyte kyte viatajfun tajfun
daveouthate
07:35
daveouthate
07:33
3350 b311
Reposted bytajfuntransfuzja-
daveouthate
07:29
3324 5405 390
Reposted bypeoplealwaysleaveeImaaageoutline

July 01 2014

daveouthate
19:40
Play fullscreen
[...] to takie niemęskie...
Reposted bymehhhoutlinepuella13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl